Durga Saptashati

article placeholder

Sri Durga Saptasahati 1 Devi Mahatmyam

దేవీ మాహాత్మ్యం (Devi Mahatmyam) ॥ శ్రీదుర్గాయై నమః ॥ ॥ అథ శ్రీదుర్గాసప్తశతీ ॥ ॥ మధుకైటభవధో నామ ప్రథమోధ్యాయః ॥ అస్య శ్రీ ప్రధమ చరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః । మహాకాళీ దేవతా । గాయత్రీ ఛందః । నందా శక్తిః । రక్త ద...
article placeholder

Sri Chandi Kavacham

శ్రీ చండీ కవచం (Sri Chandi Kavacham) న్యాసః అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | చాముండా దేవతా | అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజమ్ | నవావరణో మంత్రశక్తిః | దిగ్బంధ దేవతాః తత్వమ్ | శ్రీ జగదంబా ప్రీ...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.