Sri Devi

article placeholder

Sri Devi Mangalashtakam

శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము (Sri Devi Mangalashtakam) శ్రీ విద్యా శివనామభాగనిలయా కామేశ్వరీ సుందరీ సూక్ష్మస్థూలదశావిశేషిత జగద్రూపేణ విద్యోతినీ స్వాంశీభూత సమస్తభూత హృదయాకాశ స్వరూపా శివా లోకాతీత ఏదాశ్రయా శివసతీ కుర్...
sri devi bujanga stotram

Devi Bhujanga Stotram

దేవిభుజంగ స్తోత్రం (Devi Bhujanga Stotram) విరించ్యాదిభిః పంచభిర్లోకపాలైః – సమూఢే మహానందపీఠే నిషణ్ణమ్ | ధనుర్బాణపాశాంకుశప్రోతహస్తం – మహస్త్రైపురం శంకరాద్వైతమవ్యాత్ || ౧ || యదన్నాదిభిః పంచభిః కోశజాలైః – శిర...
article placeholder

Sri Chandi Kavacham

శ్రీ చండీ కవచం (Sri Chandi Kavacham) న్యాసః అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | చాముండా దేవతా | అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజమ్ | నవావరణో మంత్రశక్తిః | దిగ్బంధ దేవతాః తత్వమ్ | శ్రీ జగదంబా ప్రీ...
article placeholder

Sri Devi Khadgamala Stotram

శ్రీ దేవీ  ఖడ్గమాలా స్తోత్రం (Sri Devi Khadgamala Stotram) హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలా...
article placeholder

Sri Katyayani Ashtakam

శ్రీ కాత్యాయనీ అష్టకం (Sri Katyayani Ashtakam) అవర్షిసంజ్ఞం పురమస్తి లోకే కాత్యాయనీ తత్ర విరాజతే యా । ప్రసాదదా యా ప్రతిభా తదీయా సా ఛత్రపుర్యాం జయతీహ గేయా || 1 || త్వమస్య భిన్నైవ విభాసి తస్యాస్తేజస్వినీ దీప...
article placeholder

Sri Jonnawada Kamakshi Taayi Pancharathnam

శ్రీ జొన్నవాడ కామాక్షి తాయి పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Jonnawada Kamakshi Pancharathnam) శ్రీ శ్వేతాచల వాసినీ భగవతీ చిన్ముద్రికా రూపిణీ హ్రీంకారైక పరాయిణీ రసమయీ సానంద సమ్మోహినీ వందే ఆశ్రిత భాక్తరక్షిణీ సతీ శ్రీ య...
katyayani devi ashtottaram

Sri Katyayani Devi Ashtottaram

శ్రీ కాత్యాయనీ దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri katyayani devi Ashtottaram) ఓం శ్రీ గౌర్యై నమః (Om Sri Gowryai Namah ) ఓం గణేశ జనన్యై నమః(Om Sri Ganesha Jananyai Namah) ఓం గిరిజా తనూభవాయై  నమః (Om Girij...
ardhanareeshwari ashtottaram

Sri Ardhanareeshwari ashtottara Shatanamavali

శ్రీ అర్ధనారీశ్వరి అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Ardhanareeshwari ashtottara Shatanamavali) ఓం చాముండికాయై నమః ఓం అంబాయై నమః ఓం శ్రీ కంటాయై నమః ఓం శ్రీ  పార్వత్యై నమః ఓం శ్రీ పరమేశ్వర్యై నమః ఓం శ్రీ మహ...
article placeholder

Sri Mangala Gowri Vratam

మంగళగౌరీ వ్రతం (Sri Mangala Gowri Vratam) భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలలో ‘శ్రావణ మాసం’ అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. ఈ మాసంలో అందరి ఇళ్లు మామిడి తోరణాలు, పసుపు గడపలతో, ముత్తైదువుల రాకపోకలతో కళ కళలాడుతూ ఉంటాయి. ఈ...
sri gauri dashakam

Sri Gauri Dashakam

శ్రీ గౌరి దశకం (Sri Gauri Dashakam) లీలారబ్ధస్థాపితలుప్తాఖిలలొకాం లొకాతీతైర్యోగిభిరన్తశ్చిరమృగ్యామ్| బాలాదిత్యశ్రెణిసమానద్యుతిపుంజాం గౌరీమమ్బామమ్బురుహాక్షీమహమీడె||౧|| తన లీలచే సమస్తలోకములను సృష్టించి కాపాడ...
article placeholder

Ashta dasa Shakti Peetha Stotram

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం ‌(Ashta dasa Shakti Peetha Stotram) లంకాయా శాంకరీ దేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే ప్రద్యుమ్నేశృంకలాదేవి చాముండి క్రౌంచపట్టనే అల్లంపురే జోగులాంబ శ్రీశైలే బ్రమరాంబికా కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ...
sri devi dasa sloka stuti

Sri Devi Dasa Shloka Stuti

శ్రీ దేవీ దశశ్లోక స్తుతి: చేటీ భవన్నిఖిల కేటీ కదంబ వనవాటీషు నాకపటలీ కోటీర చారుతర కోటీమణీ కిరణ కోటీకరంజిత పదా | పాటీర గంధి కుచ శాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిపసుతామ్ ఘోటీకులాదధిక ధాటీ ముదారముఖ వీటీర సేనతనుతామ్ || 1...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.