Sri Shiva

eshwara dandakam

Eshwara Dandakam

ఈశ్వర దండకం (Eeshwara Dandakam) శ్రీ కంఠ లోకేశ లోకోద్భవస్థాన సంహారకారీ ! మురారి! ప్రియ చంద్రధారీ ! మహేంద్రాది బృందారకానంద సందోహ సంధాయి పుణ్య స్వరూపా ! విరూపాక్ష దక్షాధ్వర ధ్వంసకా ! దేవ నీదైన తత్వంబు ! భావించి...
samba siva bujanga stotram

Sri Samba Sada Shiva bujanga Prayatha Stotram

శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం (Sri Samba Sada Shiva bujanga Prayatha Stotram) కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః  | హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || ...
article placeholder

Sri Somnatha Jyotirlingam

శ్రీ సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం (Sri Somanatha Jyotirlingam) సౌరాష్ట్రదేశే విశదేతి రమ్యే, జ్యోతిర్మయం చంద్రకలవతంసం భక్తిప్రదానాయ క్రుపావతీర్థం, తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే పరమశివుడు సోమనాథుని గా వెలసిన కథ స్కాంద పు...
article placeholder

Sri Kedareswara Jyotirlinga

శ్రీ కేదారేశ్వర జ్యోతిర్లింగం (Sri Kedareswara Jyotirlinga) మహాద్రిపార్శ్వేచ తటే రామంతం, అమ్పూజ్యమానం సతతం మునీన్ద్రైహి సురాసురైర్యక్ష మహోరగాద్యైహి కేదారమీశం శివమేకమీడే ఒకప్పుడు బదరికావనంలోని నరనారాయణులు అరీ...
article placeholder

Sri Shiva Panchavarana Stotram

శ్రీ  శివ పంచావరణ స్తోత్రం (Sri Shiva Panchavarana Stotram) ధ్యానం: సకల భువన భూత భావనాభ్యాం, జనన వినాశవిహీన విగ్రహాభ్యాం నరవరయువతీ వపుర్ధరాభ్యాం, సతతమహం ప్రణతోస్మి శంకరాభ్యాం ఉపమన్యురువాచ: స్తోత్రం వక్ష్యా...
article placeholder

Sri Vaidyanath Jyotirlingam

శ్రీ వైద్యనాథ జ్యోతిర్లింగం (Sri Vaidyanath Jyotirlingam) పూర్వోత్తరే పారలికాభిదానే, సదాశివం తం గిరిజాసమేతం సురాసురారాదిత పాదపద్మం, శ్రీ వైద్యనాథం సతతం నమామి వైద్యానాథ జ్యోతిర్లింగ విషయంలో అనేక భేధాభిప్రాయాల...
siva sahasra nama stotram

Sri Siva Sahasranama Stotram

శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ (Sri Siva Sahasranama Stotram) ఓం నమః శివాయ స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః ...
article placeholder

Gokarna Kshetram

గోకర్ణం ఆత్మలింగ క్షేత్రం మనదేశంలోని అత్యంత ప్రాచీనమైన శైవక్షేత్రాలలో గోకర్ణం ఒకటి. పవిత్రమైన త్రిస్థలాలలో గోకర్ణం ఒకటి. మిగతా రెండు వారణాశి, రామేశ్వరం. గోకర్ణక్షేత్రానికి పడమట అరేబియా సముద్రం, తూర్పున సిద్ధేశ...
article placeholder

Sri Kasi Dandapani Avirbhavam

శ్రీ కాశి దండ పాణి ఆవిర్భావం (Sri Dandapani Avirbhavam) పూర్వం రత్న భద్రుడు యక్షుడుందే వాడు. పుణ్యాత్ముడు, ధార్మికుడు. అతనికి పూర్ణ భద్రుడనే కుమారుడున్నాడు . కుమారునికి యుక్త వయస్సు వచ్చిన తర్వాత తండ్రి అన్న...
Andha Krutha Shiva Stotram

Andha Krutha Shiva Stotram

అంధకృత శివ స్తోత్రం (Andha Kruta Shiva Stotram) మహాదేవం విరూపాక్షం చంద్రార్థకృత శేఖరం | అమృతం శాశ్వతం స్థాణుం నీలకంఠం పినాకినం || వృషభాక్షం మాహాజ్ఞేయం పురుషం సర్వకామదం | కామారిం కామదహనం కామరూపం కపర్దినం || ...
siva raksha stotram

Sri Shiva Raksha Stotram

శ్రీ శివ రక్షా స్తోత్రం (Sri Shiva Raksha Stotram) అస్య శ్రీ శివరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య యాజ్ఞవల్క్య ఋషిః | శ్రీ సదాశివో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ సదాశివప్రీత్యర్థం శివరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || చరితం దే...
siva bujanga stotram

Sri Shiva Bhujanga Stotram

శ్రీ శివ శివభుజంగం(Sri Shiva Bhujanga Stotram) గలద్దానగణ్డం మిలద్భృఙ్గషణ్డం చలచ్చారుశుణ్డం జగత్త్రాణశౌణ్డమ్ కనద్దన్తకాణ్డం విపద్భఙ్గచణ్డం శివప్రేమపిణ్డం భజే వక్రతుణ్డమ్ ౧ అనాద్యన్తమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం ...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.