Home » Archives for March 2022

Month: March 2022

Vinaya Chavithi Chandra Darshana Dosha Nivarana Mantram

వినాయక చవితి చంద్ర దర్శన దోష నివారణ మంత్రం (Vinayaka Chavithi Chandra Darshana Dosha Nivarana Mantram) సింహః ప్రసేన మవదీత్, సింహో జాంబవంతాహతః, సుకుమారక మారోధి, స్తవహ్యేశ స్యమంతకః Chandra Darshana Dosha Nivarana Mantram in English...