Home » Suprabhatam

Suprabhatam

Sri Ayyappa Swamy Suprabhatam

श्री अय्यप्प स्‍वमी सुप्रभातम् (Sri Ayyappa Swamy Suprabhatam) श्रीहरिहरसुप्रजा शास्तः पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल दातव्यं तव दर्शनम् ॥ १॥ उत्तिष्ठोत्तिष्टठ शबरिगिरीश उत्तिष्ठ शान्तिदायक । उत्तिष्ठ हरिहरपुत्र त्रैलोक्यं मङ्गळं...

Sri Ganapathy Suprabhatam

శ్రీ గణపతి సుప్రభాతం (Ganapati Suprabhatam) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే. శ్రీకరా! శుభకర! దేవ! శ్రీ గణేశ! అభయమిడి మమ్ము రక్షించి...

Sri Ganesha Suprabhatha Stuthi

శ్రీ గణేశ సుప్రభాత స్తుతి (Sri Ganesha Suprabhatha Stuthi) శాంకరీసుప్రజా దేవ ప్రాతః కాలః ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట శ్రీ గణాధీశ త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 1 || ఉత్తిష్ట భో! దయసింధో! కవినాం త్వం కవి: ప్రభో |...

Sri Venkateswara Suprabhatam

శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం (Sri Venkateswara Suprabhatam) కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || 1 || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు ||...

Sri Anjaneya Swamy Suprabhatam

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సుప్రభాతం (Sri Anjaneya Swamy Suprabhatam) అమల కనకవర్ణం ప్రజ్వల త్పావకాక్షం సరసిజ నిభవక్త్రం సర్వదా సుప్రసన్నం పటుతర ఘనగాత్రం కుండలాలంకృతాంగం రణ జయకరవాలం రామదూతం నమామి ॥ 1 ॥ అంజనా సుప్రజా వీర పూర్వా...
error: Content is protected !!