Home » Archives for April 2021

Month: April 2021

108 Shiva Lingas

మహిమాన్విత 108 లింగాలు (108 Shiva Lingas) 1. ఓం లింగాయ నమః 2. ఓం శివ లింగాయ నమః 3. ఓం శంబు లింగాయ నమః 4. ఓం ఆధిగణార్చిత లింగాయ నమః 5. ఓం అక్షయ లింగాయ నమః...

Sri Parvathi Devi Sahasranamavali

श्री पार्वती सहस्त्र नामावली (Sri Parvathi Devi Sahasranamavali) ॐ पार्वत्यै हरपत्न्यै नमः ॐ पां पीं पूं पार्वत्यै हरपत्न्यै नमः ॐ ह्री भगवती पार्वत्यै मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः ॐ...

Sri Chandika Ashtakam

శ్రీ చండికా అష్టకం (Sri Chandika Ashtakam) श्री चण्डिकाष्टकम् (Sri Chandika Ashtakam in Hindi) सहस्रचन्द्रनित्दकातिकान्त-चन्द्रिकाचयै- दिशोऽभिपूरयद् विदूरयद् दुराग्रहं कलेः । कृतामलाऽवलाकलेवरं वरं भजामहे महेशमानसाश्रयन्वहो महो महोदयम् ॥ १॥ विशाल-शैलकन्दरान्तराल-वासशालिनीं त्रिलोकपालिनीं कपालिनी...