Home » Archives for June 2019

Month: June 2019

Sri Kamakhya Devi Kavacham

मां कामाख्या देवी कवच (Sri Kamakhya Devi Kavacham) ओं प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूपनिवासिनी। आग्नेय्यां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयम्।। नैर्ऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी। वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी।।...

Siva Kruta Durga Stotram

शिवकृतं दुर्गास्तोत्रम् (Siva Kruta Durga Stotram) श्रीमहादेव उवाच रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्त मनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि॥ विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणी॥ त्वं च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके।...

Sri Vishnu Bujanga Prayata Stotram

శ్రీ విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం (Sri Vishnu Bujanga Prayata Stotram) చిదంశం విభుం నిర్మలం నిర్వికల్పం – నిరీహం నిరాకారమోంకారగమ్యమ్ | గుణాతీతమవ్యక్తమేకం తురీయం – పరం బ్రహ్మ యం వేద తస్మై నమస్తే || 1 ||...

Sri Bala Dasamayie Stotram

శ్రీ బాలా దశమయీ (Sri Bala Dasamayie Stotram) శ్రీ కాలీ బగలాముఖీ చ లలితా ధూమ్రావతీ భైరవీ మాతఙ్గీ భువనేశ్వరీ చ కమలా శ్రీవజ్ర వైరోచనీ. తారా పూర్వ మహాపదేన కథితా విద్యా స్వయం శమ్భునా లీలా రూప మయీ...