श्री सप्तदेवि मंगलस्तोत्रं (Sri Saptha Devi Mangala Stotram)

ॐ नमः आध्या शक्ति
नमोस्तुते त्रिकुटनिवासिनि वैष्णो वरदायिनी |
त्रिगुणात्मिका जगदंबा परमेश्वरी नमोस्तुते || १ ||

ज्वाला ज्योतिरुपश्च अखंड नित्यस्वरुपिणी |
योगीजनो सदाध्यायेत ज्वालामालिनी नमोस्तुते || २ ||

चिंतपूर्णी चिंताहरणी वैरोचन्ये योगेश्वरी |
चिदानंदा मुक्तकेशी छिन्नमस्तिका नमोस्तुते || ३ ||

चामुण्डा रणचण्डिका रक्तवर्णा सिद्धेश्वरी |
मुण्डमालाविभूषिते दुर्गे चामुण्डेश्वरी नमोस्तुते || ४ ||

वज्रेश्वरी वज्रयोगिनी सिंहवाहिनी माहेश्वरी |
अष्टभुजा महामंगला कांगडेश्वरी नमोस्तुते || ५ ||

कंचननेत्र सुशोभितां गौरी सर्वसुखःप्रदायिनी |
शताक्षी मृगारुढा नैनादेवी नमोस्तुते || ६ ||

कालिका हरवल्लभा लोलजिव्हा खड़गधारिणी |
शिवारुढ़ा आद्याशक्ति कालरात्रि नमोस्तुते || ७ ||

नमामि सप्तदेव्या सिद्धपिठे नमोनमः |
वांछितफल प्रदे देवी महामाया नमोस्तुते || ८ ||

|| अथः योगी अवंतिकानाथ कृत सप्तदेवी मंगलस्तोत्रं संपूर्णम ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: