శని సప్త నామావళిః (Shani Saptha namavali)

 1. నమో శనేశ్వరా పాహిమాం
 2. నమో మందగమన పాహిమాం
 3. నమో సూర్యపుత్రా పాహిమాం
 4. నమో ఛాయాసుతా పాహిమాం
 5. నమో జ్యేష్టపత్ని సమేతా పాహిమాం
 6. నమో యమప్రత్యది దేవా పాహిమాం
 7. నమో గృద్ర వాహానామ పాహిమాం

ఈ శని సప్తనామావళి ప్రతి నిత్యం 70మార్లు 70 రోజులు పటించినా వారికి ఏలినాటి శని దోషాలు తొలుగు తాయి

Shani Saptha Namavali

 1. Namo shaneshwara pahimam
 2. Namo mandhagamana pahimam
 3. Namo suryaputhra pahimam
 4. Namo chayasutha pahimam
 5. Namo jyestapathni sametha pahimam
 6. Namo yamaprathyadhi deva pahimam
 7. Namo grudhra vahanama pahimam
  chant 70 days (Daily 70 times)

शनि देव साप्त नामावली

 1. नामो शनेश्वरा पाहिमाँ
 2. नामो मंधगमना पाहिमाँ
 3. नामो सूर्यपुत्रा पाहिमाँ
 4. नामो छाया सूता पाहिमाँ
 5. नामो ज्येस्ट पत्नी समेता पाहिमाँ
 6. नामो यमाप्रत्यधि देव पाहिमाँ
 7. नामो ग्रढ़रा वाहानामा पाहिमाँ

Related Posts

2 Responses

 1. Swarna

  Hi man sani shaptha namvali evaru aena chadhukovachuna.intilo chadhukovachuna. Middle lo stop cheasi malli start cheastha

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!