Home » Stotras » Sri Saptha Devi Mangala Stotram

Sri Saptha Devi Mangala Stotram

श्री सप्तदेवि मंगलस्तोत्रं (Sri Saptha Devi Mangala Stotram)

ॐ नमः आध्या शक्ति
नमोस्तुते त्रिकुटनिवासिनि वैष्णो वरदायिनी |
त्रिगुणात्मिका जगदंबा परमेश्वरी नमोस्तुते || १ ||

ज्वाला ज्योतिरुपश्च अखंड नित्यस्वरुपिणी |
योगीजनो सदाध्यायेत ज्वालामालिनी नमोस्तुते || २ ||

चिंतपूर्णी चिंताहरणी वैरोचन्ये योगेश्वरी |
चिदानंदा मुक्तकेशी छिन्नमस्तिका नमोस्तुते || ३ ||

चामुण्डा रणचण्डिका रक्तवर्णा सिद्धेश्वरी |
मुण्डमालाविभूषिते दुर्गे चामुण्डेश्वरी नमोस्तुते || ४ ||

वज्रेश्वरी वज्रयोगिनी सिंहवाहिनी माहेश्वरी |
अष्टभुजा महामंगला कांगडेश्वरी नमोस्तुते || ५ ||

कंचननेत्र सुशोभितां गौरी सर्वसुखःप्रदायिनी |
शताक्षी मृगारुढा नैनादेवी नमोस्तुते || ६ ||

कालिका हरवल्लभा लोलजिव्हा खड़गधारिणी |
शिवारुढ़ा आद्याशक्ति कालरात्रि नमोस्तुते || ७ ||

नमामि सप्तदेव्या सिद्धपिठे नमोनमः |
वांछितफल प्रदे देवी महामाया नमोस्तुते || ८ ||

|| अथः योगी अवंतिकानाथ कृत सप्तदेवी मंगलस्तोत्रं संपूर्णम ||

Sri Shyamala Stuti

శ్రీ శ్యామలా స్తుతి (Sri Shyamala Stuti) మాణిక్యవీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసం ఑ మహేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసాస్మరామి || 1 || చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగాశోణే | పుండ్రీక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే నమస్తే...

Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali

శ్రీ మహాలక్ష్మి రహస్య నమావలి (Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali) హ్రీం క్లీం మహీప్రదాయై నమః హ్రీం క్లీం విత్తలక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం మిత్రలక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం మధులక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం కాంతిలక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం...

Sri Anjaneya Swamy Stuti

శ్రీ ఆంజనేయ స్తుతి (Sri Anjaneya Swamy Stuti) గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసం | రామాయణ మహామాలారత్నం వందే అనిలాత్మజమ్!! అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం| కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరం ఉల్లంఘస్య సింధోస్సలిలం సలీలం యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ...

Sri Gnana Saraswati Bhakthi Dhara Stotram

శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ భక్తి ధారా స్తోత్రమ్ (Gnana Saraswati Bhakthi Dhara Stotram) విహిత నమస్కార శరణ్యాం సుఖప్రదామ్ ఓంకార పూరిత నామార్చనాం శుభ ప్రదామ్ పురస్కార సహిత దర్శనాం ఫలప్రదామ్ బాసర క్షేత్ర దేవీం భజ సరస్వతీ మాతరమ్...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!