श्री सप्तदेवि मंगलस्तोत्रं (Sri Saptha Devi Mangala Stotram)

ॐ नमः आध्या शक्ति
नमोस्तुते त्रिकुटनिवासिनि वैष्णो वरदायिनी |
त्रिगुणात्मिका जगदंबा परमेश्वरी नमोस्तुते || १ ||

ज्वाला ज्योतिरुपश्च अखंड नित्यस्वरुपिणी |
योगीजनो सदाध्यायेत ज्वालामालिनी नमोस्तुते || २ ||

चिंतपूर्णी चिंताहरणी वैरोचन्ये योगेश्वरी |
चिदानंदा मुक्तकेशी छिन्नमस्तिका नमोस्तुते || ३ ||

चामुण्डा रणचण्डिका रक्तवर्णा सिद्धेश्वरी |
मुण्डमालाविभूषिते दुर्गे चामुण्डेश्वरी नमोस्तुते || ४ ||

वज्रेश्वरी वज्रयोगिनी सिंहवाहिनी माहेश्वरी |
अष्टभुजा महामंगला कांगडेश्वरी नमोस्तुते || ५ ||

कंचननेत्र सुशोभितां गौरी सर्वसुखःप्रदायिनी |
शताक्षी मृगारुढा नैनादेवी नमोस्तुते || ६ ||

कालिका हरवल्लभा लोलजिव्हा खड़गधारिणी |
शिवारुढ़ा आद्याशक्ति कालरात्रि नमोस्तुते || ७ ||

नमामि सप्तदेव्या सिद्धपिठे नमोनमः |
वांछितफल प्रदे देवी महामाया नमोस्तुते || ८ ||

|| अथः योगी अवंतिकानाथ कृत सप्तदेवी मंगलस्तोत्रं संपूर्णम ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!