Home » Karthika Puranam Day 2

Karthika Puranam Day 2

Karthika Puranam Part 2

కార్తిక పురాణం 2వ అధ్యాయము – సోమవార వ్రత మహిమ శ్లో|| ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మవ్యాహరంతీ త్రయశ్శిఖాః | తస్మై తారాత్మనే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || జనకా! ఇంతవరకు నీకు కార్తీక మాసము న౦దాచరించవలసిన విధి క్రమము మాత్రమే తెలియజేసితిని. కార్తిక మాసములో...