Home » Stotras » Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali

Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali

శ్రీ మహాలక్ష్మి రహస్య నమావలి (Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali)

 1. హ్రీం క్లీం మహీప్రదాయై నమః
 2. హ్రీం క్లీం విత్తలక్ష్మ్యై నమః
 3. హ్రీం క్లీం మిత్రలక్ష్మ్యై నమః
 4. హ్రీం క్లీం మధులక్ష్మ్యై నమః
 5. హ్రీం క్లీం కాంతిలక్ష్మ్యై నమః
 6. హ్రీం క్లీం కార్యలక్ష్మ్యై నమః
 7. హ్రీం క్లీం కీర్తిలక్ష్మ్యై నమః
 8. హ్రీం క్లీం కరప్రదాయై నమః
 9. హ్రీం క్లీం కన్యాలక్ష్మ్యై నమః
 10. హ్రీం క్లీం కోశలక్ష్మ్యై నమః.
 11. హ్రీం క్లీం కావ్యలక్ష్మ్యై నమః
 12. హ్రీం క్లీం కలాప్రదాయై నమః
 13. హ్రీం క్లీం గజలక్ష్మ్యై నమః
 14. హ్రీం క్లీం గంధలక్ష్మ్యై నమః
 15. హ్రీం క్లీం గృహలక్ష్మ్యై నమః
 16. హ్రీం క్లీం గుణప్రదాయై నమః
 17. హ్రీం క్లీం జయలక్ష్మ్యై నమః
 18. హ్రీం క్లీం జీవలక్ష్మ్యై నమః
 19. హ్రీం క్లీం జయప్రదాయై నమః
 20. హ్రీం క్లీం దానలక్ష్మ్యై నమః
 21. హ్రీం క్లీం దివ్యలక్ష్మ్యై నమః
 22. హ్రీం క్లీం ద్వీపలక్ష్మ్యై నమః
 23. హ్రీం క్లీం దయాప్రదాయై నమః
 24. హ్రీం క్లీం ధనలక్ష్మ్యై నమః
 25. హ్రీం క్లీం ధేనులక్ష్మ్యై నమః
 26. హ్రీం క్లీం ధనప్రదాయై నమః
 27. హ్రీం క్లీం ధర్మలక్ష్మ్యై నమః
 28. హ్రీం క్లీం ధైర్యలక్ష్మ్యై నమః
 29. హ్రీం క్లీం ద్రవ్యలక్ష్మ్యై నమః
 30. హ్రీం క్లీం ధృతిప్రదాయై నమః
 31. హ్రీం క్లీం నభోలక్ష్మ్యై నమః
 32. హ్రీం క్లీం నాదలక్ష్మ్యై నమః
 33. హ్రీం క్లీం నేత్రలక్ష్మ్యై నమః
 34. హ్రీం క్లీం నయప్రదాయై నమః
 35. హ్రీం క్లీం నాట్యలక్ష్మ్యై నమః
 36. హ్రీం క్లీం నీతిలక్ష్మ్యై నమః
 37. హ్రీం క్లీం నిత్యలక్ష్మ్యై నమః
 38. హ్రీం క్లీం నిధిప్రదాయై నమః
 39. హ్రీం క్లీం పూర్ణలక్ష్మ్యై నమః
 40. హ్రీం క్లీం పుష్పలక్ష్మ్యై నమః
 41. హ్రీం క్లీం పశుప్రదాయై నమః
 42. హ్రీం క్లీం పుష్టిలక్ష్మ్యై నమః
 43. హ్రీం క్లీం పద్మలక్ష్మ్యై నమః
 44. హ్రీం క్లీం పూతలక్ష్మ్యై నమః
 45. హ్రీం క్లీం ప్రజాప్రదాయై నమః
 46. హ్రీం క్లీం ప్రాణలక్ష్మ్యై నమః
 47. హ్రీం క్లీం ప్రభాలక్ష్మ్యై నమః
 48. హ్రీం క్లీం ప్రజ్ఞాలక్ష్మ్యై నమః
 49. హ్రీం క్లీం ఫలప్రదాయై నమః
 50. హ్రీం క్లీం బుధలక్ష్మ్యై నమః
 51. హ్రీం క్లీం బుద్ధిలక్ష్మ్యై నమః
 52. హ్రీం క్లీం బలలక్ష్మ్యై నమః
 53. హ్రీం క్లీం బహుప్రదాయై నమః
 54. హ్రీం క్లీం భాగ్యలక్ష్మ్యై నమః
 55. హ్రీం క్లీం భోగలక్ష్మ్యై నమః
 56. హ్రీం క్లీం భుజలక్ష్మ్యై నమః
 57. హ్రీం క్లీం భక్తిప్రదాయై నమః
 58. హ్రీం క్లీం భావలక్ష్మ్యై నమః
 59. హ్రీం క్లీం భీమలక్ష్మ్యై నమః
 60. హ్రీం క్లీం భూర్లక్ష్మ్యై నమః
 61. హ్రీం క్లీం భూషణప్రదాయై నమః
 62. హ్రీం క్లీం రూపలక్ష్మ్యై నమః
 63. హ్రీం క్లీం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః
 64. హ్రీం క్లీం రాజలక్ష్మ్యై నమః
 65. హ్రీం క్లీం రమాప్రదాయై నమః
 66. హ్రీం క్లీం వీరలక్ష్మ్యై నమః
 67. హ్రీం క్లీం వార్ధికలక్ష్మ్యై నమః
 68. హ్రీం క్లీం విద్యాలక్ష్మ్యై నమః
 69. హ్రీం క్లీం వరలక్ష్మ్యై నమః
 70. హ్రీం క్లీం వర్షలక్ష్మ్యై నమః
 71. హ్రీం క్లీం వనలక్ష్మ్యై నమః
 72. హ్రీం క్లీం వధూప్రదాయై నమః
 73. హ్రీం క్లీం వర్ణలక్ష్మ్యై నమః
 74. హ్రీం క్లీం వశ్యలక్ష్మ్యై నమః
 75. హ్రీం క్లీం వాగ్లక్ష్మ్యై నమః
 76. హ్రీం క్లీం వైభవప్రదాయై నమః
 77. హ్రీం క్లీం శౌర్యలక్ష్మ్యై నమః
 78. హ్రీం క్లీం శాంతిలక్ష్మ్యై నమః
 79. హ్రీం క్లీం శక్తిలక్ష్మ్యై నమః
 80. హ్రీం క్లీం శుభప్రదాయై నమః
 81. హ్రీం క్లీం శ్రుతిలక్ష్మ్యై నమః
 82. హ్రీం క్లీం శాస్త్రలక్ష్మ్యై నమః
 83. హ్రీం క్లీం శ్రీలక్ష్మ్యై నమః
 84. హ్రీం క్లీం శోభనప్రదాయై నమః
 85. హ్రీం క్లీం స్థిరలక్ష్మ్యై నమః
 86. హ్రీం క్లీం సిద్ధిలక్ష్మ్యై నమః
 87. హ్రీం క్లీం సత్యలక్ష్మ్యై నమః
 88. హ్రీం క్లీం సుధాప్రదాయై నమః
 89. హ్రీం క్లీం సైన్యలక్ష్మ్యై నమః
 90. హ్రీం క్లీం సామలక్ష్మ్యై నమః
 91. హ్రీం క్లీం సస్యలక్ష్మ్యై నమః
 92. హ్రీం క్లీం సుతప్రదాయై నమః
 93. హ్రీం క్లీం సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః
 94. హ్రీం క్లీం సల్లక్ష్మ్యై నమః
 95. హ్రీం క్లీం హ్రీలక్ష్మ్యై నమః
 96. హ్రీం క్లీం ఆఢ్యలక్ష్మ్యై నమః
 97. హ్రీం క్లీం ఆయుర్లక్ష్మ్యై నమః
 98. హ్రీం క్లీం ఆరోగ్యదాయై నమః
 99. హ్రీం క్లీం మోక్ష లక్ష్మ్యై నమః
 100. హ్రీం క్లీం మేధా లక్ష్మ్యై నమః
 101. హ్రీం క్లీం మతీ ప్రదాయై నమః
 102. హ్రీం క్లీం మాయా లక్ష్మ్యై నమః
 103. హ్రీం క్లీం మంత్ర లక్ష్మ్యై నమః
 104. హ్రీం క్లీం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః

ఇతి శ్రీ మహాలక్ష్మ్యాః రహస్యనామావలిః సంపూర్ణం

श्री महालक्ष्म्याः रहस्यनामावलिः (Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali in Sanskrit)

 1. ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
 2. ह्रीं क्लीं मन्त्रलक्ष्म्यै नमः
 3. ह्रीं क्लीं मायालक्ष्म्यै नमः
 4. ह्रीं क्लीं मतिप्रदायै नमः
 5. ह्रीं क्लीं मेधालक्ष्म्यै नमः
 6. ह्रीं क्लीं मोक्षलक्ष्म्यै नमः
 7. ह्रीं क्लीं महीप्रदायै नमः
 8. ह्रीं क्लीं वित्तलक्ष्म्यै नमः
 9. ह्रीं क्लीं मित्रलक्ष्म्यै नमः
 10. ह्रीं क्लीं मधुलक्ष्म्यै नमः
 11. ह्रीं क्लीं कान्तिलक्ष्म्यै नमः
 12. ह्रीं क्लीं कार्यलक्ष्म्यै नमः
 13. ह्रीं क्लीं कीर्तिलक्ष्म्यै नमः
 14. ह्रीं क्लीं करप्रदायै नमः
 15. ह्रीं क्लीं कन्यालक्ष्म्यै नमः
 16. ह्रीं क्लीं कोशलक्ष्म्यै नमः
 17. ह्रीं क्लीं काव्यलक्ष्म्यै नमः
 18. ह्रीं क्लीं कलाप्रदायै नमः
 19. ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः
 20. ह्रीं क्लीं गन्धलक्ष्म्यै नमः
 21. ह्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै नमः
 22. ह्रीं क्लीं गुणप्रदायै नमः
 23. ह्रीं क्लीं जयलक्ष्म्यै नमः
 24. ह्रीं क्लीं जीवलक्ष्म्यै नमः
 25. ह्रीं क्लीं जयप्रदायै नमः
 26. ह्रीं क्लीं दानलक्ष्म्यै नमः
 27. ह्रीं क्लीं दिव्यलक्ष्म्यै नमः
 28. ह्रीं क्लीं द्वीपलक्ष्म्यै नमः
 29. ह्रीं क्लीं दयाप्रदायै नमः
 30. ह्रीं क्लीं धनलक्ष्म्यै नमः
 31. ह्रीं क्लीं धेनुलक्ष्म्यै नमः
 32. ह्रीं क्लीं धनप्रदायै नमः
 33. ह्रीं क्लीं धर्मलक्ष्म्यै नमः
 34. ह्रीं क्लीं धैर्यलक्ष्म्यै नमः
 35. ह्रीं क्लीं द्रव्यलक्ष्म्यै नमः
 36. ह्रीं क्लीं धृतिप्रदायै नमः
 37. ह्रीं क्लीं नभोलक्ष्म्यै नमः
 38. ह्रीं क्लीं नादलक्ष्म्यै नमः
 39. ह्रीं क्लीं नेत्रलक्ष्म्यै नमः
 40. ह्रीं क्लीं नयप्रदायै नमः
 41. ह्रीं क्लीं नाट्यलक्ष्म्यै नमः
 42. ह्रीं क्लीं नीतिलक्ष्म्यै नमः
 43. ह्रीं क्लीं नित्यलक्ष्म्यै नमः
 44. ह्रीं क्लीं निधिप्रदायै नमः
 45. ह्रीं क्लीं पूर्णलक्ष्म्यै नमः
 46. ह्रीं क्लीं पुष्पलक्ष्म्यै नमः
 47. ह्रीं क्लीं पशुप्रदायै नमः
 48. ह्रीं क्लीं पुष्टिलक्ष्म्यै नमः
 49. ह्रीं क्लीं पद्मलक्ष्म्यै नमः
 50. ह्रीं क्लीं पूतलक्ष्म्यै नमः
 51. ह्रीं क्लीं प्रजाप्रदायै नमः
 52. ह्रीं क्लीं प्राणलक्ष्म्यै नमः
 53. ह्रीं क्लीं प्रभालक्ष्म्यै नमः
 54. ह्रीं क्लीं प्रज्ञालक्ष्म्यै नमः
 55. ह्रीं क्लीं फलप्रदायै नमः
 56. ह्रीं क्लीं बुधलक्ष्म्यै नमः
 57. ह्रीं क्लीं बुद्धिलक्ष्म्यै नमः
 58. ह्रीं क्लीं बललक्ष्म्यै नमः
 59. ह्रीं क्लीं बहुप्रदायै नमः
 60. ह्रीं क्लीं भाग्यलक्ष्म्यै नमः
 61. ह्रीं क्लीं भोगलक्ष्म्यै नमः
 62. ह्रीं क्लीं भुजलक्ष्म्यै नमः
 63. ह्रीं क्लीं भक्तिप्रदायै नमः
 64. ह्रीं क्लीं भावलक्ष्म्यै नमः
 65. ह्रीं क्लीं भीमलक्ष्म्यै नमः
 66. ह्रीं क्लीं भूर्लक्ष्म्यै नमः
 67. ह्रीं क्लीं भूषणप्रदायै नमः
 68. ह्रीं क्लीं रूपलक्ष्म्यै नमः
 69. ह्रीं क्लीं राज्यलक्ष्म्यै नमः
 70. ह्रीं क्लीं राजलक्ष्म्यै नमः
 71. ह्रीं क्लीं रमाप्रदायै नमः
 72. ह्रीं क्लीं वीरलक्ष्म्यै नमः
 73. ह्रीं क्लीं वार्धिकलक्ष्म्यै नमः
 74. ह्रीं क्लीं विद्यालक्ष्म्यै नमः
 75. ह्रीं क्लीं वरलक्ष्म्यै नमः
 76. ह्रीं क्लीं वर्षलक्ष्म्यै नमः
 77. ह्रीं क्लीं वनलक्ष्म्यै नमः
 78. ह्रीं क्लीं वधूप्रदायै नमः
 79. ह्रीं क्लीं वर्णलक्ष्म्यै नमः
 80. ह्रीं क्लीं वश्यलक्ष्म्यै नमः
 81. ह्रीं क्लीं वाग्लक्ष्म्यै नमः
 82. ह्रीं क्लीं वैभवप्रदायै नमः
 83. ह्रीं क्लीं शौर्यलक्ष्म्यै नमः
 84. ह्रीं क्लीं शान्तिलक्ष्म्यै नमः
 85. ह्रीं क्लीं शक्तिलक्ष्म्यै नमः
 86. ह्रीं क्लीं शुभप्रदायै नमः
 87. ह्रीं क्लीं श्रुतिलक्ष्म्यै नमः
 88. ह्रीं क्लीं शास्त्रलक्ष्म्यै नमः
 89. ह्रीं क्लीं श्रीलक्ष्म्यै नमः
 90. ह्रीं क्लीं शोभनप्रदायै नमः
 91. ह्रीं क्लीं स्थिरलक्ष्म्यै नमः
 92. ह्रीं क्लीं सिद्धिलक्ष्म्यै नमः
 93. ह्रीं क्लीं सत्यलक्ष्म्यै नमः
 94. ह्रीं क्लीं सुधाप्रदायै नमः
 95. ह्रीं क्लीं सैन्यलक्ष्म्यै नमः
 96. ह्रीं क्लीं सामलक्ष्म्यै नमः
 97. ह्रीं क्लीं सस्यलक्ष्म्यै नमः
 98. ह्रीं क्लीं सुतप्रदायै नमः
 99. ह्रीं क्लीं साम्राज्यलक्ष्म्यै नमः
 100. ह्रीं क्लीं सल्लक्ष्म्यै नमः
 101. ह्रीं क्लीं ह्रीलक्ष्म्यै नमः
 102. ह्रीं क्लीं आढ्यलक्ष्म्यै नमः
 103. ह्रीं क्लीं आयुर्लक्ष्म्यै नमः
 104. ह्रीं क्लींआरोग्यदायै नमः
 105. ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः

इति श्री महालक्ष्म्याः रहस्यनामावलिः सम्पूर्णा

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!