పృథ్వి లింగం :
తమిళనాడు లోని కాంచిపురం (చెన్నై 90 km దూరం) లో ఉన్న ఏకాంబరేశ్వరుడు అమ్మవారు కామాక్షీ దేవి.

ఆకాశ లింగం:
తమిళనాడు లోని చిదంబరం (చెన్నై 220 km దూరం) లో ఉన్న నటరాజేశ్వర స్వామీ అమ్మవారు శివకామ సుందరి.

జల లింగం:
తమిళనాడు లోని జంభుకేశ్వరం (తిరుచినాపల్లి 10 km దూరం) లో జంబుకేశ్వరుడు అమ్మవారు అఖిలాండేశ్వరి

తేజో లింగం (అగ్ని లింగం):
తమిళనాడు లోని తిరువణ మలై (చెన్నై 60 km దూరం) లో అరుణాచలేశ్వరుడు అమ్మవారు

వాయు లింగం:
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తిరుపతి దగ్గరలో ఉన్న శ్రీ కాళహస్తి లో శ్రీ కాళహాస్తీశ్వరుడు అమ్మవారు జ్ఞాన ప్రసూనాంబ

Pruthvi Lingam:
This Lingam is in kanchipuram of Tamilnadu. In this temple Lord shiva worshiped as Ekambareshwar and Goddess Kamashi Devi. Its located 90 kms distance from Chennai.

Aaskasha Lingam:
Aakasha Lingam is located in Chidambaram. Here Lord Shiva is worshiped as Natarajeshwara Swami and Godess Shiva Kamasundari Devi. It is 220 kms away from the Chennai.

Jala Lingam:
Jala Lingam is near to Thiruchinapalli (10 kms) its in Tamilnadu. In this Temple lord Shiva is Worshipped as Jambhukeshwarudu and Goddess Parvathi is worshipped as Akhilandeshwari.

Agni Lingam:
Agni lingam is in Thiruvannamalai (Arunachalam) its located in Tamilnadu. Here Lord Shiva and Parvathi Devi is worshiped as Arunachaleshwara Swamy and Apithakuchalamba.

Vaayu Lingam:
Vaayu Lingam is in Sri Kalahasthi it located in Andhra Pradesh. Here Lord Shiva is worshiped as Sri Srikalahasteshwara Swamy and Parvathi devi is worshiped as Jnana Prasoonamba.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!