వికారి నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు(Vikari Nama Samavatsaram)

రాశి  ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం
మేషరాశి 14 14 03 06
వృషభరాశి 08 08 06 06
మిథునరాశి 11 5 2 2
కర్కాటకరాశి 5 5 5 2
సింహరాశి 18 14 1 5
కన్యారాశి 11 5 4 5
తులారాశి 8 8 7 1
వృశ్చికరాశి 14 14 3 1
ధనుస్సురాశి 2 8 6 1
మకరరాశి 5 2 2 4
కుంభరాశి 5 2 5 4
మీనరాశి 2 8 1 7

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: