శ్రీ కాత్యాయనీ దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri katyayani devi Ashtottaram)

 1. ఓం శ్రీ గౌర్యై నమః (Om Sri Gowryai Namah )
 2. ఓం గణేశ జనన్యై నమః(Om Sri Ganesha Jananyai Namah)
 3. ఓం గిరిజా తనూభవాయై  నమః (Om Girija Thanoobhavaayai Namah )
 4. ఓం గుహాంబికాయై నమః (Om Guhamibikayai Namah)
 5. ఓం జగన్మాత్రే నమః (Om Jaganmathre Namah)
 6. ఓం గంగాధర కుటుమ్బిన్యై నమః (Om Gangadhara Kutumbinyai Namah)
 7. ఓం వీరభద్రప్రసవే నమః (Om Veerabadra Prasave Namah)
 8. ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః (Om Vishwavyapinyai Namah)
 9. ఓం విశ్వరూపిన్యై నమః (Om Vishwaroopinyai Namah)
 10. ఓం అష్టమూర్త్యాత్మి కాయై నమః (Om Ashtamoorthyathmi kaayai namah)
 11. ఓం కష్టదారిద్ర్యశమన్యై నమః (Om Kashta daaridrya shamanyai Namah)
 12. ఓం శివాయై నమః(Om Shivaayai Namah)
 13. ఓం శాంభవ్యై నమః (Om Shambhavyai Namah)
 14. ఓం శాంఖర్యై నమః(Om Shankrayai Namah)
 15. ఓం బాలాయై నమః (Om Balaayai Namah)
 16. ఓం భావాన్యై నమః (Om Bhavaanyai Namah)
 17. ఓం భద్రదాయిన్యై నమః (Om Bhadra daayinyai namah)
 18. ఓం మాంగళ్యదాయిన్యై నమః (Om Mangalya Daayinyai namah)
 19. ఓం సర్వమంగళాయై నమః(Om Sarwamangalaayai Namah)
 20. ఓం మంజుభాషిన్యై నమః (Om Manjubhaashinyai namah)
 21. ఓం మహేశ్వ ర్యై నమః (Om Maheshwaryai namah)
 22. ఓం మహా మాయాయై  నమః (Om Mahamayaayai Namah)
 23. ఓం మంత్రారాధ్యాయై నమః (Om Manthraaradhyaayai namah )
 24. ఓం మహాబలాయై నమః(Om Mahabalaayai Namah)
 25. ఓం హేమాద్రిజాయై నమః(Om Hemaadhri Jaayai Namah)
 26. ఓం అమర సంసేవ్యాయై నమః (Om Amara samsevyaayai namah)
 27. ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః(Om Annapoorneshwryai Namah)
 28. ఓం అమృతేశ్వర్యై నమః (Om Amruteshwaryai Namah)
 29. ఓం అఖిలాగమ సంస్తుతాయి నమః(Om Akhilaagama Samsthuthaayai Namah)
 30. ఓం సుఖ సచ్చిత్సుధారాయై నమః(Om Sukha Sacchithsu dhaaraayai nama)
 31. ఓం అంబాయై  నమః (Om Ambaayai Namah)
 32. ఓం బాల్యారాధికభూతా నమః (Om Balyaaradhika kabutha namah)
 33. ఓం భానుకోటి పుదాయై నమః(Om Bhaanukoti Pudaayai Namah)
 34. ఓం సముద్యతాయై నమః(Om Samudhyathaayai namah)
 35. ఓం హిరణ్యాయై నమః(Om Hiranyayai namah)
 36. ఓం వారాయై నమః(OM Varaayai Namh)
 37. ఓం సుక్ష్మాయై నమ(Om Sookshmaayai Nama)
 38. ఓం శీతాంశుకృతశేఖరాయై నమః (Om Seethaamshu kruthasekharaayai Namah)
 39. ఓం హరిద్రాకుమ్కుమాయై నమః(Om Haridraa kumkumaayai Namah)
 40. ఓం మారాధ్యాయై నమః(Om Maraaadhyaayai namah)
 41. ఓం సర్వాకాలసుమంగ ల్యై నమః(Om Sarwakaala Sumangalyai Namah)
 42. ఓం సర్వ భోగ ప్రదాయై నమః (Om Sarwabhoga Pradaayai Namah)
 43. ఓం సామ శిఖ రాయై నమః(Om Saama Sikharaayai Namah)
 44. ఓం వేదాంత లక్షణాయై నమః(Om Vedaantha Lakshanaayai Namah)
 45. ఓం కర్మబ్రహ్మ మయై నమః(Om Karmabrahma mayai namah)
 46. ఓం కామ కలనాయై నమః(Om Kaama Kalanaayai Namah)
 47. ఓం వాంచితార్ధ దాయై నమః(Om Vaanchithaardha daayai namah)
 48. ఓం చంద్రార్కాయుత తాటంకాయై నమః (Om Chandrarkaayutha thaatamkaayai namah )
 49. ఓం చిదంబర శరీరన్యై నమః(Om Chidamabara Shareeranyai Namah )
 50. ఓం దేవ్యై నమః(Om Devyai Namah)
 51. ఓం కామేశ్వరపత్యై నమః(Om Kameshwara pathya namah)
 52. ఓం కమలాయై నమః(OM Kamalaayai Namah)
 53. ఓం మురారి ప్రియార్దాయై  నమః(Om muraari piyaardhaayai namah)
 54. ఓం మార్కండేయ గై నమః(OM Markamdeya gai namah)
 55. ఓం హేమ వత్యై నమః(OM HemaVathyai Namah)
 56. ఓం పార్వత్యై నమః(Om Parvathyai Namah)
 57. ఓం పాప నాశిన్యై నమః(OM Papanaashinyai Namah)
 58. ఓం నారాయణాంశజాయై నమః(Om Naraayanamsujaayai namah)
 59. ఓం నిత్యాయై నమః(Om Nithyaayai Namah)
 60. ఓం నిరీశాయై నమః(Om Nireeshaayai Namah)
 61. ఓం నిర్మలాయై నమః(OM Nirmalaayai Namah)
 62. ఓం అంబికాయై నమః(Om Ambikaayai Namah)
 63. ఓం మృడాన్యై నమః(Om Mrudaanyai Namah)
 64. ఓం మునిసంసెవ్యాయై  నమః(Om Munisamsevyaayai namah)
 65. ఓం మానిన్యై నమః(Om Maninyai Namah)
 66. ఓం మేనకాత్మజాయై నమః (Om Menakathmajaayai namah)
 67. ఓం కుమార్యై నమః(Om Kumaaryai Namah)
 68. ఓం కన్యకాయై నమః(Om Kanyakaayai Namah)
 69. ఓం దుర్గాయై నమః(Om Durgaayai Namah)
 70. ఓం కలిదోష విఘా తిన్యై నమః (OM Kalidosha Vighaathinyai Namah)
 71. ఓం కాత్యా యిన్యై నమః(OM Kathyaayinyai Namah)
 72. ఓం కృపా పూర్ణాయై నమః(OM Krupaa poornaayai Namah)
 73. ఓం కల్యాన్యై నమః(OM Kalyaanyai Namah)
 74. ఓం కమలార్చితాయై నమః(Om Kamalaarchi thaayai namah)
 75. ఓం సత్యై నమః(Om Sathyai Namah)
 76. ఓం సర్వ మయై నమః(OM Sarwamayai Namah)
 77. ఓం సౌభాగ్య దాయై నమః(Om Sowbhagya Daayai Namah)
 78. ఓం సరస్వత్యై నమః(OM Saraswathyai Namah)
 79. ఓం అమలాయై నమః(OM Amalaayai Namah)
 80. ఓం వర ప్రసదాయై నమః(Om Varaprasadaayai namah)
 81. ఓం పుత్ర పౌత్ర వరప్రదాయై నమః(Om PUthra powthra varapradhaayai Namah )
 82. ఓం పుణ్యాయై నమః(OM Punyaayai Namah)
 83. ఓం పురుషార్ధప్రదాయై నమః(Om purushaardha pradhaayai Namah)
 84. ఓం సత్య ధర్మరతాయై నమః(Om Sathya Dharmarathaayai Namah)
 85. ఓం సర్వసాక్షిన్యై  నమః(OM Sarwasaakshinyai Namah)
 86. ఓం శశాంకరూపిన్యై నమః(Om Shashaaka Roopinyai Namah)
 87. ఓం శ్యామలాయై నమః(OM Shayamaalayai Namah)
 88. ఓం బగళాయై నమః(OM Bhagalaayai Namah)
 89. ఓం పాండ్యై నమః (OM Paandyai Namah)
 90. ఓం మాతృకాయై నమః(Om Maathrukaayi Namah)
 91. ఓం భగామాలిన్యై నమః(OM Bhagamaalinyai Namah)
 92. ఓం శూలిన్యై నమః(OM Shoolinyai Namah)
 93. ఓం విరజాయై నమః(Om Virajaayai Namah)
 94. ఓం స్వాహాయై నమః(OM Swahaa yai Namah)
 95. ఓం స్వధాయై నమః(Om Swadhaayai Namah)
 96. ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయై నమః(OM Prathyagiraambikaayai Namah)
 97. ఓం ఆర్యాయై నమః(Om Aaryaayai Namah)
 98. ఓం దాక్షాయన్యై నమః (Om Daakshaayanyai namah )
 99. ఓం దీక్షాయై నమః(Om Deekshaayai Namah)
 100. ఓం సర్వ పశూత్తమోత్తమాయై  నమః(Om Sarwa pasootha mottha maayai Namah)
 101. ఓం శివాభి దానాయై నమః(Om Shivabhi daanaayai Namah)
 102. ఓం విద్యాయై నమః(Om Vidhyaayai Namah)
 103. ఓం ప్రణవార్ధ స్వరూపిన్యై నమః(OM Pranavaardha Swaroopinyai Namah)
 104. ఓం ప్రణవాద్యై నమః(Om Pranavaadyai Namah)
 105. ఓం నాదరూపాయై నమః(Om Naadharoopaayai Namah)
 106. ఓం త్రిపురాయై నమః(Om thripuraaai Namah)
 107. ఓం త్రిగుణాంభికాయై నమః(Om Thrigunaambikaayai Namah)
 108. ఓం షోడశాక్షరదేవతాయై నమః(Om Shodashaakshara Devathaayai Namah)

ఇతి శ్రీ కాత్యాయనీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం (Ithi Sri Kathyaayani Devi Ashtottara Shatanamavali Sampoornam)

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!