శ్రీ లక్ష్మీ దేవీ ద్వాదశ నామావళి (Sri Lakshmi Dwadasa Namavali)

శ్రీ దేవీ ప్రధమం నామ ద్వితీయం మమృతోద్భవా
తృతీయం కమలాక్షీమచ చతుర్ధం లోకసుందరీం ||

పంచమం విష్ణు పత్నీచ షష్టం శ్రీవైష్ణవీ తధా
వారాహి సప్తమం ప్రోక్తం అష్టమం హరివల్లభా ||

నవమం నారసింహే చ దశమం దేవదేవతా
ఏకాదశం మహాలక్ష్మీ ద్వాదశం భువనేశ్వరీ ||

Sri devi pradhamam naama dwiteeyam mamruthodbhava
trutiyam kamalakshimacha chathurdham lokasundhareem ||

Panchamam vishnu pathnicha shastam Srivaishnavi thadha
varahi sapthamam proktam ashtamam harivallabha ||

Navamam narasimhe cha dasamam devadevatha
ekadasam mahalakshmi devadasam bhuvaneshwari ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!