శ్రీ ఇష్టకామేశ్వరి స్తుతి (Sri Ishtakameshwari Stuthi)

మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ, మహా సరస్వతీ ప్రభా
ఇష్ట కామేశ్వరీ కుర్యాత్, విశ్వశ్రీ: విశ్వమంగళం || 1 ||

షోడశీ పూర్ణ చంద్రప్రభా, మల్లిఖార్జున గేహినీ
ఇష్ట కామేశ్వరీ కుర్యాత్, జగన్నీరోగ శోభనం || 2 ||

జగద్ధాత్రీ లోకనేత్రీ, సుధా నిష్యంది సుస్మితా
ఇష్ట కామేశ్వరీ కుర్యాత్, లోకం సద్బుద్ధి సుందరం || ౩ ||

పరమేశ్వరవాల్లభ్య, దివ్య సౌభాగ్య సుప్రభా
ఇష్ట కామేశ్వరీ కుర్యాత్, మాంగల్యనంద జీవనం || 4 ||

Source : https://www.youtube.com/watch?v=emwLGC6a9iI

Related Posts

2 Responses

 1. R srinivas

  Respectable Viswamatha Organization..

  How can i get pdf of istakameswari Stuti

  Reply
  • Vishwamatha

   ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు, మీ ఈమెయిల్ చెక్ చేస్కొండి

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!