శ్రీ భగళాముఖీ మహావిద్య( Sri Bagalamukhi Mahavidya)

Baglamukhi Jayanti is celebrated in the month of Vaishakam (8th day) Shukla Paksha Astami day as per telugu calendar.

భగళాముఖీ మహా విద్యా అమ్మవారు పసుపు దుస్తులు ధరించి ఉంటుంది. అమ్మవారి చేతి లో గద ధరించి ఉంటుంది. అమ్మవారిని కుజగ్రహ బాధలు తోలిగిస్స్తుంది ఉన్నవారు పూజించవచ్చు. ప్రతీ మంగళవారం తెల్లవారు జామునే నిద్ర లేచి పసుపు వస్త్రాలు దరించి అమ్మవారి మంత్రాన్ని జపం చేయవచ్చు. వైశాఖ సుద్ధ అష్టమి నాడు భగళాముఖీ అమ్మవారు ఆవిర్భవించారు. మృగశిర, చిత్తా, ధనిష్ఠ నక్షత్రం వారు అమ్మవారిని ఆరాదించండి.

పసుపు వర్ణంతో ప్రకాశించే శ్రీబగళా ముఖీ దేవికి చెందింది. స్తంభన దేవతగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఈ మహాదేవికి వైశాఖమాస శుక్లపక్ష అష్టమీతిథి ప్రీతిపాత్రమైనది. ఈ దేవతా ఉపాసన వల్ల సాధకుడికి శత్రువుల వాక్యని స్తంభింపచేసే శక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కోర్టు వ్యవహారాల్లో, వాదప్రతివాద విషయాల్లో ఎదుటిపక్షం వారి మాటల్ని స్థంభింపచేసి వ్యవహార విజయాన్ని సాధకులకు ప్రసాదిస్తుంది.

భగళాముఖి గాయిత్రి:

ఓం భగళాముఖ్యైచ విద్మహే స్తంభిన్యైచ ధీమహి తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!