Home » Stotras » Sri Vinayaka Ekavisathi Namavali

Sri Vinayaka Ekavisathi Namavali

శ్రీ వినాయక ఏకవింశతి నా మావళి (Sri Vinayaka Ekavisathi Namavali)

 1. ఓం సుముఖాయ నమః
 2. ఓం గణాధిపాయ నమః
 3. ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః
 4. ఓం గజాననాయ నమః
 5. ఓం హరసూనవే నమః
 6. ఓం లంబోదరాయ నమః
 7. ఓం గుహాగ్రజాయ నమః
 8. ఓం గజకర్ణాయ నమః
 9. ఓం ఏకదంతాయ నమః
 10. ఓం వికటాయ నమః
 11. ఓం భిన్నదంతాయ నమః
 12. ఓం వటవే నమః
 13. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః
 14. ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః
 15. ఓం హేరంబాయ నమః
 16. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః
 17. ఓం సురాగ్రజాయ నమః
 18. ఓం ఇభవక్త్రాయ నమః
 19. ఓం వినాయకాయ నమః
 20. ఓం సురసేవితాయ నమః
 21. ఓం కపిలాయ నమః

ఇతి శ్రీ వినాయక ఏకవింశతి నామావళి సంపూర్ణం

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!