Home » Ashtothram » Sri Tara Devi Ashtottara Shatanamavali

Sri Tara Devi Ashtottara Shatanamavali

श्री तारा अष्टोत्तर शतनामावली (Sri Tara Devi Ashtottara Shatanamavali)

 1. ॐ तारिण्यै नमः।
 2. ॐ तरलायै नमः।
 3. ॐ तन्व्यै नमः।
 4. ॐ तारायै नमः।
 5. ॐ तरुणवल्लर्यै नमः।
 6. ॐ तीररूपायै नमः।
 7. ॐ तर्यै नमः।
 8. ॐ श्यामायै नमः।
 9. ॐ तनुक्षीणपयोधरायै नमः।
 10. ॐ तुरीयायै नमः।
 11. ॐ तरुणायै नमः।
 12. ॐ तीव्रगमनायै नमः।
 13. ॐ नीलवाहिन्यै नमः।
 14. ॐ उग्रतारायै नमः।
 15. ॐ जयायै नमः।
 16. ॐ चण्ड्यै नमः।
 17. ॐ श्रीमदेकजटाशिरायै नमः।
 18. ॐ तरुण्यै नमः।
 19. ॐ शाम्भव्यै नमः।
 20. ॐ छिन्नभालायै नमः।
 21. ॐ भद्रतारिण्यै नमः ।
 22. ॐ उग्रायै नमः।
 23. ॐ उग्रप्रभायै नमः।
 24. ॐ नीलायै नमः।
 25. ॐ कृष्णायै नमः।
 26. ॐ नीलसरस्वत्यै नमः।
 27. ॐ द्वितीयायै नमः।
 28. ॐ शोभनायै नमः।
 29. ॐ नित्यायै नमः।
 30. ॐ नवीनायै नमः।
 31. ॐ नित्यनूतनायै नमः।
 32. ॐ चण्डिकायै नमः।
 33. ॐ विजयाराध्यायै नमः।
 34. ॐ देव्यै नमः।
 35. ॐ गगनवाहिन्यै नमः।
 36. ॐ अट्टहास्यायै नमः।
 37. ॐ करालास्यायै नमः।
 38. ॐ चरास्यायै नमः।
 39. ॐ अदितिपूजितायै नमः।
 40. ॐ सगुणायै नमः।
 41. ॐ असगुणायै नमः।
 42. ॐ आराध्यायै नमः।
 43. ॐ हरीन्द्रदेवपूजितायै नमः।
 44. ॐ रक्तप्रियायै नमः।
 45. ॐ रक्ताक्ष्यै नमः।
 46. ॐ रुधिरास्यविभूषितायै नमः।
 47. ॐ बलिप्रियायै नमः।
 48. ॐ बलिरतायै नमः।
 49. ॐ दुर्धायै नमः।
 50. ॐ बलवत्यै नमः।
 51. ॐ बलायै नमः।
 52. ॐ बलप्रियायै नमः।
 53. ॐ बलरतायै नमः।
 54. ॐ बलरामप्रपूजितायै नमः।
 55. ॐ ऊर्ध्वकेशेश्वर्यै नमः।
 56. ॐ केशायै नमः।
 57. ॐ केशवायै नमः।
 58. ॐ सविभूषितायै नमः।
 59. ॐ पद्ममालायै नमः।
 60. ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
 61. ॐ कामाख्यायै नमः।
 62. ॐ गिरिनन्दिन्यै नमः।
 63. ॐ दक्षिणायै नमः।
 64. ॐ दक्षायै नमः।
 65. ॐ दक्षजायै नमः।
 66. ॐ दक्षिणेरतायै नमः।
 67. ॐ वज्रपुष्पप्रियायै नमः।
 68. ॐ रक्तप्रियायै नमः।
 69. ॐ कुसुमभूषितायै नमः।
 70. ॐ माहेश्वर्यै नमः।
 71. ॐ महादेवप्रियायै नमः।
 72. ॐ पञ्चविभूषितायै नमः।
 73. ॐ इडायै नमः।
 74. ॐ पिङ्गलायै नमः।
 75. ॐ सुषुम्णाप्राणरूपिण्यै नमः।
 76. ॐ गान्धार्यै नमः।
 77. ॐ पञ्चम्यै नमः।
 78. ॐ पञ्चाननादिपरिपूजितायै नमः।
 79. ॐ तथ्यविद्यायै नमः।
 80. ॐ तथ्यरूपायै नमः।
 81. ॐ तथ्यमार्गानुसारिण्यै नमः।
 82. ॐ तत्त्वरूपायै नमः।
 83. ॐ तत्त्वप्रियायै नमः।
 84. ॐ तत्त्वज्ञानात्मिकायै नमः।
 85. ॐ अनघायै नमः।
 86. ॐ ताण्डवाचारसन्तुष्टायै नमः।
 87. ॐ ताण्डवप्रियकारिण्यै नमः।
 88. ॐ तालदानरतायै नमः।
 89. ॐ क्रूरतापिन्यै नमः।
 90. ॐ तरणिप्रभायै नमः।
 91. ॐ त्रपायुक्तायै नमः।
 92. ॐ त्रपामुक्तायै नमः।
 93. ॐ तर्पितायै नमः।
 94. ॐ तृप्तिकारिण्यै नमः।
 95. ॐ तारुण्यभावसन्तुष्टायै नमः।
 96. ॐ शक्तिभक्तानुरागिन्यै नमः।
 97. ॐ शिवासक्तायै नमः।
 98. ॐ शिवरत्यै नमः।
 99. ॐ शिवभक्तिपरायणायै नमः।
 100. ॐ ताम्रद्युत्यै नमः।
 101. ॐ ताम्ररागायै नमः।
 102. ॐ ताम्रपात्रप्रभोजिन्यै नमः।
 103. ॐ बलभद्रप्रेमरतायै नमः।
 104. ॐ बलिभुजे नमः।
 105. ॐ बलिकल्पिन्यै नमः।
 106. ॐ रामरूपायै नमः।
 107. ॐ रामशक्त्यै नमः।
 108. ॐ रामरूपानुकारिण्यै नमः।

Sri Tara Devi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Tarinyai Namah।
 2. Om Tarlayai Namah।
 3. Om Tanvyai Namah।
 4. Om Tarayai Namah।
 5. Om Tarunavallaryai Namah।
 6. Om Tirarupayai Namah।
 7. Om Taryai Namah।
 8. Om Shyamayai Namah।
 9. Om Tanukshinapayodharayai Namah।
 10. Om Turiyayai Namah।
 11. Om Tarunayai Namah।
 12. Om Tivragamanayai Namah।
 13. Om Nilavahinyai Namah।
 14. Om Ugratarayai Namah।
 15. Om Jayayai Namah।
 16. Om Chandyai Namah।
 17. Om Shrimadekajatashirayai Namah।
 18. Om Tarunyai Namah।
 19. Om Shambhavyai Namah।
 20. Om Chhinnabhalayai Namah।
 21. Om Bhadratarinyai Namah।
 22. Om Ugrayai Namah।
 23. Om Ugraprabhayai Namah।
 24. Om Nilayai Namah।
 25. Om Krishnayai Namah।
 26. Om Nilasarasvatyai Namah।
 27. Om Dvitiyayai Namah।
 28. Om Shobhanayai Namah।
 29. Om Nityayai Namah।
 30. Om Navinayai Namah।
 31. Om Nityanutanayai Namah।
 32. Om Chandikayai Namah।
 33. Om Vijayaradhyayai Namah।
 34. Om Devyai Namah।
 35. Om Gaganavahinyai Namah।
 36. Om Attahasyayai Namah।
 37. Om Karalasyayai Namah।
 38. Om Charasyayai Namah।
 39. Om Aditipujitayai Namah।
 40. Om Sagunayai Namah।
 41. Om Asagunayai Namah।
 42. Om Aradhyayai Namah।
 43. Om Harindradevapujitayai Namah।
 44. Om Raktapriyayai Namah।
 45. Om Raktakshyai Namah।
 46. Om Rudhirasyavibhushitayai Namah।
 47. Om Balipriyayai Namah।
 48. Om Baliratayai Namah।
 49. Om Durdhayai Namah।
 50. Om Balavatyai Namah।
 51. Om Balayai Namah।
 52. Om Balapriyayai Namah।
 53. Om Balaratayai Namah।
 54. Om Balaramaprapujitayai Namah।
 55. Om Urdhvakesheshvaryai Namah।
 56. Om Keshayai Namah।
 57. Om Keshavayai Namah।
 58. Om Savibhushitayai Namah।
 59. Om Padmamalayai Namah।
 60. Om Padmakshyai Namah।
 61. Om Kamakhyayai Namah।
 62. Om Girinandinyai Namah।
 63. Om Dakshinayai Namah।
 64. Om Dakshayai Namah।
 65. Om Dakshajayai Namah।
 66. Om Dakshineratayai Namah।
 67. Om Vajrapushpapriyayai Namah।
 68. Om Raktapriyayai Namah।
 69. Om Kusumabhushitayai Namah।
 70. Om Maheshvaryai Namah।
 71. Om Mahadevapriyayai Namah।
 72. Om Panchavibhushitayai Namah।
 73. Om Idayai Namah।
 74. Om Pingalayai Namah।
 75. Om Sushumnapranarupinyai Namah।
 76. Om Gandharyai Namah।
 77. Om Panchamyai Namah।
 78. Om Panchananadiparipujitayai Namah।
 79. Om Tathyavidyayai Namah।
 80. Om Tathyarupayai Namah।
 81. Om Tathyamarganusarinyai Namah।
 82. Om Tattvarupayai Namah।
 83. Om Tattvapriyayai Namah।
 84. Om Tattvagyanatmikayai Namah।
 85. Om Anaghayai Namah।
 86. Om Tandavacharasantushtayai Namah।
 87. Om Tandavapriyakarinyai Namah।
 88. Om Taladanaratayai Namah।
 89. Om Kruratapinyai Namah।
 90. Om Taraniprabhayai Namah।
 91. Om Trapayuktayai Namah।
 92. Om Trapamuktayai Namah।
 93. Om Tarpitayai Namah।
 94. Om Triptikarinyai Namah।
 95. Om Tarunyabhavasantushtayai Namah।
 96. Om Shaktibhaktanuraginyai Namah।
 97. Om Shivasaktayai Namah।
 98. Om Shivaratyai Namah।
 99. Om Shivabhaktiparayanayai Namah।
 100. Om Tamradyutyai Namah।
 101. Om Tamraragayai Namah।
 102. Om Tamrapatraprabhojinyai Namah।
 103. Om Balabhadrapremaratayai Namah।
 104. Om Balibhuje Namah।
 105. Om Balikalpinyai Namah।
 106. Om Ramarupayai Namah।
 107. Om Ramashaktyai Namah।
 108. Om Ramarupanukarinyai Namah।

Sri Baglamukhi Keelaka Stotram

శ్రీ బగలాముఖి కీలక స్తోత్రం (Sri Baglamukhi Keelaka Stotram) హ్ల్రీం హ్ల్రీం హ్ల్రింకార వాణే రిపు దల దలనే ధీర గంభీర నాదే హ్రీం హ్రీం హ్రీంకారరూపే మునిగణ నమితే సిద్ధిదే శుభ్రదేహే| భ్రోం భ్రోం భ్రోంకార నాదే నిఖిల...

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ గంగా అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali) ఓం గంగాయై నమః । ఓం విష్ణుపాదసంభూతాయై నమః । ఓం హరవల్లభాయై నమః । ఓం హిమాచలేన్ద్రతనయాయై నమః । ఓం గిరిమణ్డలగామిన్యై నమః । ఓం తారకారాతిజనన్యై...

Sri Kamalatmika devi Khadgamala Stotram

శ్రీ కమలాత్మికా ఖడ్గమాలా స్తోత్రం (Sri Kamalatmika devi Khadgamala Stotram) అస్య శ్రీ కమలాత్మికా ఖడ్గమాలా స్తోత్రమహామంత్రస్య భృగు, దక్ష, బ్రహ్మ ఋషయః, నానాచందాంసి శ్రీ కమలాత్మికా దేవతా, శ్రీ0 బీజం, ఐం శక్తి:, హ్రీ0 కీలకం అఖండ ఐశ్వర్యం...

Sri Devi Ashtottara Shathanamavali

శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Devi Ashtottara Shathanamavali) ఓం అనాధ్యాయై నమః ఓం అక్షుభ్జాయై నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం అనలప్రభావాయై నమః ఓం అద్యా యై నమః ఓం అపద్దారిణ్యై నమః ఓం ఆదిత్యమండలగతాయైనమః ఓం...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!