శ్రీ కాలభైరవ దశనామ స్తోత్రం (Sri Kala bhairava Dasa nama Stotram)

kalabhairava dasanama stotramకపాలీ కుండలీ భీమో భైరవో భీమవిక్రమః
వ్యాలోపవీతీ కవచీ శూలీ శూరః శివప్రియాః |
ఏతాని దశ నామాని ప్రాతరుత్ధాయ యః పఠేత్
భైరవీ యాతనానస్యాద్ భయం క్వాపి న జాయతే ||

ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఎవరు ఈ స్తోత్రం ను చదువుతారో వారికి ఆరోజు అంతా శుభం జరుగుతుంది.

Kapaalee Kundalee Bheemo Bhairavo Bheemavikramah:
Vyaalopaveethi Kavachee Shoolee Soorah Shivapriyah: |

Chant in early morning 11 times after waking up

ॐ कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीमविक्रमह
व्यालोपवीति कवची सूली सूरह शिवप्रीयः

Sri Kalabhairava Swamy Guru Sri Shiva Sri Garu
Source – https://www.youtube.com/kalabhairava
for more details call – +91 9000200117

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: