Home » Archives for December 2018

Month: December 2018

Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం (Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram) అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాzర్తరక్షకాయ నమో నమః || 1 || ఆదిత్యాయాzదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాzఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || 2 || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయైంద్రాయ...

Sri Haridra Ganesha Kavacham

श्री हरिद्रा गणेश कवचम् (Sri Haridra Ganesha Kavacham) श्रीगणेशाय नमः ईश्वर उवाच  शृणु वक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिकरं प्रिये । पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसङ्कटात् ॥ १॥ अज्ञात्वा कवचं देवि गणेशस्य मनुं...

Sri Kanaka Mahalakshmi Temple

శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి (Sri Kanaka Mahalakshmi Temple) విశాఖపట్నం బురుజుపేటలో వెలసిన మహిమాన్విత తల్లే శ్రీకనకమహాలక్ష్మి. ఉత్తరాంధ్ర వాసులకేగాక సకల తెలుగు జనావళికి సత్యంగల తల్లిగా, కల్పవల్లిగా కోరిన వరాలిచ్చే అమృతమూర్తిగా భాసిల్లుతోందామె. బంగారం కొన్నా వెండి కొన్నా తమ ఇంట...

Sri Annapurna Devi Stotram

శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవీ స్తోత్రం (Sri Annapurna Devi Stotram) నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ | ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || 1 || నానా...

Grahanam Vidhulu Niyamalu

గ్రహణ సమయం లో పాటించ వల్సిన నియమాలు (Grahanam Vidhulu Niyamalu) గ్రహణ సమయం లో ముఖ్యం గా 9 విధులు పాటించాలి గ్రహణం పట్టుస్నానం చెయ్యాలి గ్రహణం విడుపు స్నానం చెయ్యాలి గ్రహణ సమయంలో నిద్రపోకుండా ఉండాలి. దర్భలను నిల్వ...

Shiva Nindha Stuthi

శివ నిందా స్తుతి (Shiva Nindha Stuthi) ఇసుక రేణువులోన దూరియుందువు నీవు బ్రహ్మాండమంతయును నిండియుందువు నీవు చివురాకులాడించు గాలిదేవర నీవు ఘన కానలను గాల్చు కారుచిచ్చువు నీవు క్రిమికీటకాదులకు మోక్షమిత్తువు నీవు కాలయమునిబట్టి కాలదన్ను నీవు పెండ్లి జేయరాగ మరుని...

Sri Keelaka Stotram

శ్రీ కీలక స్తోత్రం (Sri Keelaka Stotram) అస్య శ్రీ కీలక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | శివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | మహాసరస్వతీ దేవతా | మంత్రోదిత దేవ్యో బీజమ్ | నవార్ణో మంత్రశక్తి| శ్రీ సప్త...

Sri Subrahmanya Swamy Stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్తోత్రం (Sri Subrahmanya Swamy stotram ) ఓం ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ || నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్ |...

Sri Vindhya Vasini Stotram

శ్రీ వింధ్య వాసిని స్తోత్రం (Sri Vindhya Vasini Stotram) నిశుంభ శుంభ మర్దినీ ప్రచండ ముండ ఖండనీ వనే రణే ప్రకాశినీ భజామి వింధ్యవాసినీ || 1 || త్రిశూల ముండ ధారిణీ ధరా విఘాత హారిణీ గృహే గృహే...

Skandothpathi

స్కందోత్పత్తి(సుబ్రహ్మణ్య) (Skandothpathi) 1. తప్యమానే తపో దేవే దేవాస్సర్షిగణాః పురా | సేనాపతిమ్ అభీప్సంతః పితామహముపాగమన్|| 2. తతో బ్రువన్ సురాస్సర్వే భగవంతం పితామహమ్ | ప్రణిపత్య సురాస్సర్వే సేంద్రాస్సాగ్ని పురోగమాః|| 3. యో నస్సేనాపతిర్దేవ దత్తో భాగవతా పురా| తపః పరమమాస్థాయ...