Stotras

Collection of Devotional Stotras, Slokas and Stutis in Telugu, English and Hindi of all God and Goddess.

article placeholder

Manyu Suktam

మన్యు సూక్తం (Manyu Suktam) యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ | సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా || 1 || మన్యురింద్రో” మన్యురేవాస’ దేవో మన్యుర్ హోతా వరు’ణో...
article placeholder

Sri Dundi Ganapathy Stotram

ఢుంఢి గణపతి స్తోత్రం (Sri Dundi Raja Ganapathy Stotram) ౧. జయ విఘ్నకృతామాద్య భక్త నిర్విఘ్నకారక! అవిఘ్న విఘ్నశమన మహావిఘ్నైక విఘ్నకృత్!! ౨. జయ సర్వ గణాధీశ జయ సర్వ గణాగ్రణీః! గణప్రణత పాదాబ్జ గణనాతీత సద్గుణ!! ...
article placeholder

Sri Narayana Suktam

శ్రీ నారాయణ సూక్తం (Sri Narayana Suktam) ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ || ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భ...
article placeholder

Sri Subramanya Sooktam

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సూక్తము (Sri Subramanya Sooktam) ఓం నమో అస్తు సర్పేభ్యో యే కే చ పృథివీమను | యే అంతరిక్షే యే దివి తేభ్యః సర్పేభ్యో నమః | యే ౭ దో రోచసే దివో యే వా సూర్యస్య రశ్మిషు | యేషామప్సు సదః కృతం తేభ్యః సర...
article placeholder

Santhana Gopala Swamy Stotram

సంతాన గోపాల స్వామి స్తోత్రం(Santhana Gopala Swamy Stotram)  శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనన్దనం హరిమ్ సుతసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి మధుసూదనమ్ || 1 || నమామ్యహం వాసుదేవం సుతసంప్రాప్తయే హరిమ్ యశోదాఙ్కగతం బాలం గోపా...
article placeholder

Sri Durga Stotram

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (Sri Durga Stotram) విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ || యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియాం నందగోపకులేజాతాం మంగళాం కులవర్ధనీమ్ || ౨ ...
article placeholder

Sri Siddhi Vinayaka Stotram

श्री सिद्धिविनायकस्तोत्रम् (Sri Siddhi Vinayaka Stotram) जयोऽस्तु ते गणपते देहि मे विपुलां मतिम् । स्तवनम् ते सदा कर्तुं स्फूर्ति यच्छममानिशम् ॥ १॥ प्रभुं मंगलमूर्तिं त्वां चन्द्रेन्द्रावपि ध्यायतः । यज...
article placeholder

Namaskara Ashtakam

నమస్కారాష్టకం (Namaskara Ashtakam) అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే అనంతా తులాతే కసేరే నమావే అనంతాముఖాచా శిణే శేష గాత నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా || 1 || స్మరావేమనీత్వత్పదా నిత్యభావే ఉరావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభ...
article placeholder

Hiranyagarbha Suktam

హిరణ్యగర్భ సూక్తం (Hiranyagarbha Suktam) హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆశీత్౹ స దధార పృథివీమ్ ధ్యాయుతేమాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేయ౹౹ యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్రాజా జగతో బభూవ౹ య ఈశ అస్య ద...

Sri Neela Saraswati Stotram

శ్రీ నీల సరస్వతీ స్తోత్రం (Sri Neela Saraswathi Stotram) ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ | భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || 1 || సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే | జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహ...
article placeholder

Sri Ganapathy Suprabhatam

శ్రీ గణపతి సుప్రభాతం (Ganapati Suprabhatam) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే. శ్రీకరా! శు...
article placeholder

Sri Ganapathy Stavah

శ్రీ గణపతి స్తవః (Sri Ganapathy Stavah) ఋషిరువాచ అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం ...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!